Mångfald?

I hur många platsannonser står det: vi eftersträvar mångfald och välkomnar sökande oavsett ålder, kön sexuelläggning eller etnisk tillhörighet? Det har nästan gått ett mode i att slänga in det i platsannonser. Och hur många politiker talar om hur mångfalden berikar vårt land eller att mångfaldsfrågan är av oerhörd vikt? En hel del och kanske mer efter att ett visst parti kom in i riksdagen. Men är det egentligen tydligt vad arbetsgivarna eller politikerna verkligen menar med begreppet mångfald? Och överrensstämmer det med vad folk i allmänhet associerar till mångfald?

Själv tänker jag på ”färgglatt” både i naturen och bland människor, en härlig bladning av traditioner från världens alla hörn och ett hopp om en samhällsordning där det bara finns ett ”vi-perspektiv” fyllt med respekt och tolerans. Av ren nyfikenhet ville jag ta reda på vad människor med olika yrken, i olika åldrar och med olika etniska ursprung associerade till när man nämner mångfald. Så jag bestämde mig helt sonika för att fråga folk: Vad är det första du tänker på om jag säger ordet mångfald? Den frågan har jag nu under de senaste dagarna ställt till bland annat: en förskollärare, en barnmorska, en kioskägare, busskontrollanter, en präst, en arbetare på Volvo med flera.

Svaren var något varierande. Någon svarade att de tänkte på olikheter mellan människor och raser. En annan på folk från andra kulturer. Allas lika värda, att ingen är olik oavsett kön, sexualitet eller etniskt ursprung och att inga restrektioner eller lagar skall få hindra detta svarade någon. Att mångfald skulle vara något bra, intressant, utvecklande och nödvändigt fick jag också till svar. Någon tänkte på stjärnfall och ytterligare en association var att mångfald var motsatsen till liksinnigt. Och ytterligare någon tänkte invandring och lite kaos. Och så var det en som aldrig hade hört begreppet mångfald.

Så å en sida förknippas mångfald med olikhet och å andra sida förknippas det med tanken på att ingen är olik och så finns det de som aldrig hört talas om mångfald. Vilket ju är ganska paradoxalt eller hur? Det verkar inte finns en enhetlig bild om begreppet mångfald och ändå är det ett fenomen som lyfts fram i parti och minut. Så då kan man ju ställa sig frågan är arbetsgivarna och politikerna medvetna om de olika associationerna som finns och är detta ett begrepp som kanske behöver tas upp till debatt för att utradera eventuella skillnader i associationerna. Eller är det kanske bara en mångfald av reflektioner kring fenomenet mångfald. Och hur kommer det säg att alla jag frågade tänkte på mänsklig mångfald och inte på till exempel organisk mångfald.

Det tåls och tänka på inte sant!