Trasdockans dag

Enligt Brå gjordes 7803 anmälningar om sexualbrott mot barn under 18 år förra året – 22 anmälningar per dag. 580 fler anmälningar än året innan! Det gjordes även 18 290 anmälningar om misshandel mot barn i samma ålder. Det är 50 anmälningar per dag…. Hur stort mörkertalet är på anmälningar som inte gjorts vet ingen! Vill ni aktivt medverka och visa på att ni bryr er om barn som blir utsatta för övergrepp eller prata med mig direkt så kom den 25 augusti kl.13-19 till medborgarplatsen i Stockholm. För det elfte året i rad har vi Trasdockans Dag för att lyfta fram och belysa våld och sexualbrott mot barn. Trasdockan symboliserar alla barn som faller och har fallit offer för våld och sexualbrott i Sverige. Vi skriker för barnen för tystnaden är förövarens bästa skydd.
Vi som är artisterna i år är bland annat jag Érica Zuleta, Babsan, Dogge Doggelito, Knut, Dreaming of Space, Modupeh och Nathalie Niklasson.

Jag är en av talespersoner för projektet Army of survivors. Vi är en grupp människor med en sak gemensamt, vi har alla varit utsatta för sexuella övergrepp som barn. Just nu är vi 16 kvinnor och 8 män i åldern 20-75 år som valt att bli informatörer i ett viktigt projekt. Tillsammans bildar vi fundamentet och expertisen i Army of survivors. Vårt uppdrag är att informerar och sprida kunskap inom områdena sexuella övergrepp och dess konsekvenser. Och samtidigt vill vi berätta om hur vi trots allt kunde gå vidare och idag leva bra och innehållsrika liv. Vi framträder på ett annorlunda, pedagogiskt och konstruktivt sätt med ett gemensamt syfte. Att minska antalet sexuella övergrepp mot barn, att ta bort tabun som omgärdar ämnet och att få så många människor som möjligt med egna övergreppshistorier i bagaget att våga berätta. På länken här kan ni titta på dokumentären som handlar om mig. Den gjordes innan jag i mitt hjärta fick uppleva och känna att jag har en Pappa i Gud.
http://www.kanal100.se/all-portfolio-list/pappa-kom-hem/

Andra föreningar så som kommer att närvara under dagen är Rsci, TYFRI MC, ATSUB, ATSUB Uppsala delar ut information. Barnombudsmannen tar emot Trasdockan och vi delar ut årets Trasdockepris och skriker som vanligt för Trasdockan!

Även Boken ”Skrik för Trasdockans Dag 2013” säljs i samband med Trasdockans Dag. Och i den finns två av mina egna dikter med.
Finns du i närheten av Stockholm så kom gärna dit! Annars får du gärna vara med i bön och tanke.
Men innan jag skall till Trasdockans dag så skall min äldsta dotter och jag till Globen på Godspel nigth…
Gud välsigne er!